radmila@iblova.cz

Externí pedagog Katedry kamery FAMU CINKK MA1

Studium:

1985-1992 ČVUT Fakulta architektury

1989-1992 DAMU Fakulta filmové a televizní scénografie

2009 Autorizace ČKA Autorizovaný architekt 3667

Pedagogická praxe

2006-2007   Odborný asistent Katedra scénografie DAMU externí spolupráce

Od 2007       Odborný asistent Katedra scénografie DAMU zaměstnanec

Od 2020       Externí pedagog Katedry kamery FAMU CINKK MA1

Profese architektonická

V roce 1992 založila Radmila Iblová vlastní studio INTERIER , které se věnuje tvorbě a vybavování interierů na zakázku. Našimi klienty jsou lidé, kteří potřebují vlastní prostor jako svoji osobní výpověď. Od roku 1992 naše firma spolupracuje s více než stovkou tuzemských a zahraničních výrobců, manufaktur, specialistů, řemeslníků, uměleckých dílen a restaurátorů.
Interiér je tvorba spoluprací. Je mnoho cest, které vedou k tvorbě jedinečného prostoru. Naším cílem je přenášení lidské jedinečnosti do hmoty vnitřního prostoru a jeho vybavení. Tvorba každého interiéru vzniká blízkou spoluprací a dialogem mezi klientem a námi. Interiér je pak odrazem osobního života každého klienta a našich zkušeností. My vytváříme prostor pro konkrétního člověka a pro jeho osobní potřeby, kde se funkčně a kvalitně žije i pracuje.  Prostředí našeho života můžeme vytvářet a ovlivnit. Hmotné prostředí zpětně vytváří a ovlivňuje nás samé. Podvědomě vyhledáváme prostředí, které je funkční a současně harmonické a nám i našim blízkým současně příjemné. Každý člověk je jedinečný a svoji unikátnost s naší zkušeností může do vlastního hmotného prostoru vtisknout a přenést.
Prostor vzniká kombinací a vzájemnými vazbami mezi konkrétními lidmi, konkrétními potřebami a konkrétními realizačními možnostmi. Prostor je vždy realizován pro určitou funkci pomocí kombinací dostupných technologií, materiálů a jejich povrchů, barev, pomocí světel a stínů a jejich vzájemnými vazbami, pomocí přesně definovaných detailů výroby a montáže.
Člověk je ve vlastním prostoru vyjádřen všemi detaily. Detail je při návrhu každého předmětu nezbytný k dokonalosti celku, pouze následuje-li funkční a harmonické prostorové uspořádání. Detail určuje každou prostorovou hmotu a je přirozeně důležitou součástí celého interieru, neboť reprezentuje osobnost jedince, který s naší pomocí prostor vytváří.

Vybrané realizace

 

1993-1999 Interier zámku Drahenice

1995-1998 Interier části zámku Červený Hrádek

1997-2003 Interier  části zámku Nelahozeves

1998-2006 Interier zámku Vysoký Chlumec

2003-2007 Interier části Lobkovického paláce na Pražském Hradě

2005-2008 Interier zámku Trnová

2007     Interier části Adorační kaple v Pražské Loretě

2008     Interier rezidence na Biskupství v Hradci Králové

2009     Interier rezidence Apoštolské Nunciatury v Praze

2010     Interier knihovny hudební historie AV v Praze

2011     Interier zázemí kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech

2013     Interier vstupu Baziliky sv.Patra a Pavla na Vyšehradě

2015     Interier Art Deco vily Simon v Liberci

2016     Interier reprezentativních prostor a byt velvyslance Maltézského paláce

2017     Rehabilitace barokního areálu na Bílé Hoře v Praze

2017     Rekonstrukce paláce Rosseta v Praze

2018     Dům a interier pro bydlení biskupa Plzeň

2019    Interiery hospodářského dvora Kosoř

2020    Návrh kláštera Karmelitánek Drasty

2020    Interier kaple odpuštění pro MZV na Hradčanech v Praze

2021    Novostavba cely pro klášter Benediktinek na Bílé Hoře

2022    Rekonstrukce domu Skala v Nelahozevsi

2023    Interier Dvořákova domu v Nelahozevsi

Přednášky 

2020     Historie architektury a hmotné kultury v Evropě

2020     Historie interieru a nábytku v Evropě

2020     Dějiny každodennosti a mezníky vývoje civilizace v Evropě

2020     History of architecture and material culture in Europe

2020     History of interior and furniture in Europe

2020     History of everyday life and milestones of development of civilisation in Europe

 

Habilitační téma na UPCE katedra filosofická, Pardubice

Dva světy, jedno poselství. Ranná renesance v Toskáně a Podunajská škola z pohledu architektury a scénografie