petra.dominkova@gmail.com

Pedagožka, překladatelka

Na katedře kamery přednáší Petra Dominková teorii kinematografie, ve které si studenti osvojí myšlení o různých aspektech práce kameramana, jež znají už ze své praxe. Vyučuje také v rámci programu pro zahraniční studenty FAMU International, přednášela též na katedře scenáristiky a dramaturgie a CASu.

Petra Dominková se narodila v roce 1972. Doktorský titul získala na CAS FAMU v roce 2008. Absolvovala jako stipendista Fulbrightova programu roční studijní pobyt na University of California v Los Angeles (UCLA). Kromě FAMU přednáší i na institucích pro zahraniční studenty CIEE a CET. Mezi její hlavní výzkumné zájmy patří česká a východoevropská kinematografie a film noir.

 

Bibliografie (výběr):

2017 – How New York City Sounds in Noirs and Neo-Noirs. In Urban Noir: New York and Los Angeles in Shadow and Light. Cynthia J. Miller & James Ward, Rowman.

2016 – Vlak ve filmu noir. In Vlak zvaný film [zborník príspevkov z 16. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala 15. – 18. októbra 2015 v Krpáčove], ed. Martin Kaňuch, 87–93. Bratislava: ASFK, SFÚ.

2014 – Ani tieň podozreniaCudzinci vo vlakuJeden večer, jeden vlak. In Vlak zvaný film. 120 rokov na filmovej trati, eds. Martin Kaňuch & Michal Michalovič, 20–21, 26–27, 330-337. Bratislava: SFÚ.

2012 – Vojtěch Jasný: Na obou stranách oceánu. In Vzkazy domů, ed. Lucie Wittlichová, 330-337. Praha: Labyrint.

2012 – Vojtěch Jasný: On both sides of the ocean. In Vzkazy domů, ed. Lucie Wittlichová, 330-337. Prague: Labyrint.

2009 – Dům na samotě ve filmu noir. Slovenská literatúra 56 (2009): 474-481.

2008 – I Want That Mink! Film Noir and Fashion. In If looks could kill: Cinema’s Images of Fashion, Crime and Violence, ed. Marketa Uhlirova, 138-143. London: Koenig Books.

2008 – ‘We Have Democracy, Don’t We?‘ Czech Society as Reflected in Contemporary Czech Cinema. In Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums, eds. Oksana Sarkisova & Péter Apor, 215-244. Budapest, New York: CEU Press.

2007 – ‘Máme demograciju, ne?‘ Současnost v české kinematografii po roce 1989. In Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, eds. Adéla Gjuričová & Michal Kopeček, 175-192. Praha: Paseka.

2007 – Film noir a cenzura, Kinoikon 1: 181-192.