josef.pecak@famu.cz

Pedagog

Na katedře kamery přednáší Josef Pecák základy teoretické i praktické filmové exponometrie, teorii fotoprocesu, barevný proces včetně zaměření na historii barevné fotografie, senzitometrii a vede související semináře. Vyučuje také v rámci zahraničních kurzů FI, AP, CIEE, NYU a PFS.

Josef Pecák se narodil v roce 1941. Vystudoval kameru na FAMU a od roku 1971 na ní působí jako pedagog. V roce 1990 byl jmenován profesorem, následující tři roky byl děkanem FAMU. Jako pedagog hostoval na univerzitách v Itálii a Japonsku. Dnes je členem několika mezinárodních organizací a mj. členem výzkumného týmu NAKI.

Publikační činnost (výběr):

2017 – K. Fliegel, S. Vítek, P. Páta, J. Myslík, J. Pecák, M. Jícha: Resolution analysis of archive films for the purpose of their optimal digitization and distribution, Paper 10396-101, SPIE 2017, San Diego, California.
2014 – K. Fliegel, L. Krasula, P. Páta, J. Myslík, J. Pecák, and M. Jícha: System for objective assessment of image differences in digital cinema, SPIE Optics + Photonics, San Diego, California, USA.
1998 – Il movimento e il suo significato psicologico, sborník Psicologia generale e della letteratura alle soglie del III millenio, Milano.
1988 – Il sistema d´insegnamento alla FAMU, La Sapienza, Universitá di Roma.
1992 – Psicologia della percezione attraverso la visione, Universitá di Cassino.
1991 – Psychological Aspects of Vision, Nihon University, Japan.
1991 – Problems of European Art Schools, Sóka University.
1986 – J. Pecák, Z. Hoffmann: Modelování celkového osvětlení výstavních prostor galerie moderního umění, výzk. zpráva VÚZORT, č. 4.
1982 – J. Pecák, I. Pohl: překlad – D. Holló, M. Kun, I. Vásárhelyi: Příručka filmaře amatéra, SNTL, Praha.
1975 – J. Pecák, J. Šmok, P. Tausk: Barevná fotografie, SNTL.