skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz
Termíny Vyzvedávání Talentových Prací Z Přijímacích Zkoušek

Termíny vyzvedávání talentových prací z přijímacích zkoušek

Talentové práce z přijímacích zkoušek do bakalářského programu katedry kamery lze vyzvedávat na sekretariátě katedry kamery každý čtvrtek od 27.2.2020 do 29.3.2020 v době mezi 9:00 a 14:00. Ve čtvrtek 5.3., 12.3. a 19.3. od 14:00 do 16:00 mohou nepřijatí uchazeči konzultovat své talentové práce předložené v rámci přijímacího řízení. Konzultace povede prof. Macák. 

Back To Top