(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

Vyzvednutí prací z přijímacího řízení

Uchazeči, kteří v přijímacím řízení do bakalářského programu nebyli přijati, si mohou vyzvednout zaslané práce na sekretariátu katedry kamery do 11.8.2021 vždy od 10:00 do 14:00. Po tomto datu budou nevyzvednuté práce skartovány. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny.

Vaše katedra kamery

 

Další aktuality

Konzultace k přijímacím zkouškám

Pro uchazeče o studium na katedře kamery jsou k dispozici konzultace studentských prací s vyučujícími naší katedry. Konzultace se konají  v pátek 5.11. ve 14:00