Bílá kniha a jiné formuláře

Tento dokument je pro všechny studenty závazný. Prosíme o jeho dodržování.

https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/vyrobni-listy-kk/