(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

Pedagogové

Interní
famu

prof. Mgr. Jaroslav Brabec

jabra007@seznam.cz Režisér, kameraman, vedoucí katedry kamery Na katedře kamery vede Jaroslav Brabec řadu seminářů a cvičení. Přednáší současné trendy obrazové stylizace, barevnou kinematografii i barevnou

Více zde »
Interní
famu

Mgr. & MgA. Martin Čech

martin_cech@seznam.cz Kameraman, dokumentarista, cestovatel a pedagog Okruh pedagogické činnosti Martina Čecha jsou předměty Televizní snímací postupy a Dramatická televizní tvorba, jejichž cíli je teoretická příprava

Více zde »
Interní
famu

MgA. Klaus Fuxjäger

klausfuxjager@gmail.com Kameraman, pedagog Pedagogogické působení Klause Fuxjägera sestává ze seminářů kinematografie a osvětlování 1+2, včetně praktických cvičení. Klaus Fuxjäger se narodil v roce 1966 v

Více zde »
Interní
famu

MgA. Vidu Gunaratna

vidu.gunaratna@famu.cz Kameraman, pedagog Doktorand Vidu Gunaratna se jako pedagog FAMU věnuje kolorování. Učí české studenty i studenty anglického programu CINKK. Vidu Gunaratna se narodil v

Více zde »
Interní
famu

prof. MgA. Marek Jícha

lampafilmx@gmail.com Kameraman, pedagog, prezident Asociace českých kameramanů Na katedře působí Marek Jícha od roku 2003. Přednáší základy filmové řeči z pohledu práce kameramana, digitální zpracování

Více zde »
Interní
famu

doc. MgA. Kristián Hynek

hynekkristian@volny.cz Kameraman, pedagog Kristián Hynek zašťiťuje semináře zaměřené na základní znalosti kameramanské problematiky, obrazové estetiky a také semináře specializující se na kameramanskou činnost dokumentu či

Více zde »
Interní
famu

MgA. Petr Koblovský, Ph.D.

petr.koblovsky@tiscali.cz Kameraman, odborný asistent Na FAMU se Petr Koblovský specializuje na kameru v dokumentárním filmu. Studenti si během jeho cvičení osvojí principy základů osvětlování a

Více zde »
Interní
famu

prof. Mgr. Jiří Myslík

jiri.myslik@famu.cz kameraman, pedagog Jiří Myslík vyučuje základy kameramanské praxe, obrazové techniky a technologií. Vede mezifakultní cvičení (Hudebně dramatická etuda), praktická cvičení i přednášky a semináře

Více zde »
Interní
famu

prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.

josef.pecak@famu.cz Pedagog Na katedře kamery přednáší Josef Pecák základy teoretické i praktické filmové exponometrie, teorii fotoprocesu, barevný proces včetně zaměření na historii barevné fotografie, senzitometrii

Více zde »
Interní
famu

prof. MgA. Vladimír Smutný

vladimir.smutny@famu.cz Kameraman, fotograf, pedagog Na akademické půdě se Vladimír Smutný specializuje na základy tvorby kameramana a různé kameramanské postupy. Zabývá se analýzou kinematografie, přednáší o

Více zde »
Interní
famu

MgA. Martin Šec

martinsec@me.com Kameraman, pedagog Martin Šec vede seminář osvětlování, jehož cílem je zvládnout základní dovednosti při vytváření světelných konstrukcí v ateliéru i reálu. Dále se zabývá

Více zde »
Interní
famu

MgA. Josef Špelda

josef.spelda@gmail.com Kameraman, pedagog Dominantním zaměřením Josefa Špeldy je osvětlování. Vede přednášky i cvičení, během kterých se studenti učí základním pravidlům vytváření různých světelných atmosfér v

Více zde »
Interní
famu

doc. Mgr. Antonín Weiser

tonyweiser@gmail.com Kameraman, pedagog Akademickou specializací Antonína Weisera jsou klasické i digitální trikové filmové postupy a technologie. Vyučuje praktická cvičení základních a současných vizuálních efektů a

Více zde »
Interní
famu

Mgr. Michal Baumbruck

Na FAMU vede Michal Baumbruck v současné době semináře Experiment ve studiu a Základy filmové řeči.   Po absolvování FAMU pracoval Michael Baumbruck jako režisér

Více zde »
Interní
famu

MgA. Tomáš Sysel

tomas@tomassysel.cz Kameraman, pedagog Tomáš Sysel přednáší na katedře kamery o práci s filmovým obrazem za použití různých technik a vede seminář Skladba obrazu. Tomáš Sysel se

Více zde »
Externí
famu

MgA. Magdalena Schmidtová

magdalenabartakova@seznam.cz Výtvarnice, pedagožka Doménou Magdaleny Schmidtové je kresebná analýza prostoru. Při výuce se zaměřuje na osvojení základů kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci

Více zde »
Externí
famu

Ing. Martin Bernas, CSc.

martin.bernas@email.cz Pedagog Na katedře kamery přednáší předměty, které se zabývající úvodem do teorie a technologie digitálního snímání, zpracování a reprodukce barevného obrazu. Podstatnou část výkladu

Více zde »
Externí
famu

Ing. Aleš Boštička

ales@albo-prague.cz Vedoucí laboratoří, pedagog Aleš Boštička přednáší na katedře kamery FAMU laboratorní zpracování kinematografických filmů, studenty seznamuje s funkcí filmové laboratoře a se související problematikou. Aleš

Více zde »
Externí
famu

Mgr. Petra Dominková, Ph.D.

petra.dominkova@gmail.com Pedagožka, překladatelka Na katedře kamery přednáší Petra Dominková teorii kinematografie, ve které si studenti osvojí myšlení o různých aspektech práce kameramana, jež znají už

Více zde »
Externí
famu

prof. Michael Gahut

michael.gahut@famu.cz Pedagog, kameraman, lektor Na katedře kamery vyučuje v anglickém programu (CINKK) semináře kamerové techniky, které tvoří teoretické i praktické hodiny. Studenti se učí s

Více zde »
Externí
famu

Ing. Martin Hřebačka

martin.hrebacka@famu.cz Producent, pedagog Martin Hřebačka vyučuje na katedře kamery seminář Digitální laboratoř, díky kterému studenti získají základní informace o procesu zpracování digitálních obrazových dat a postprodukčním

Více zde »
Externí
famu

Mgr. Petr Hojda

phojda@volny.cz Kameraman, pedagog Petr Hojda vede na katedře kamery seminář kameramanské tvorby, jehož cílem je připravit studenty pro profesionální práci kameramana, a přednáší o světelně–tonálních

Více zde »
Externí
famu

Mgr. & MgA. Roman Kašparovský, Ph.D.

roman.kasparovsky@gmail.com Režisér, producent, pedagog Na akademické půdě se Roman Kašparovský zaměřuje na způsoby a trendy obrazové narace současné světové filmové a televizní tvorby v návaznosti

Více zde »
Externí
famu

akad. arch. Jindřich Kočí

jindrakoci@seznam.cz Scénograf, filmový architekt, pedagog Na KK FAMU vede Jindřich Kočí semináře filmové a televizní scénografie, ve kterých posluchače seznamuje se základními principy práce scénografa,

Více zde »
Externí
famu

Ing. Arch. MgA. Radmila Iblová

radmila@iblova.cz Externí pedagog Katedry kamery FAMU CINKK MA1 Studium: 1985-1992 ČVUT Fakulta architektury 1989-1992 DAMU Fakulta filmové a televizní scénografie 2009 Autorizace ČKA Autorizovaný architekt

Více zde »
Externí
famu

MgA. Diviš Marek

d_marek@volny.cz Kameraman, pedagog Na katedře kamery vede Diviš Marek semináře Kameramanské oborové projekce, ve kterých získávají posluchači znalosti o filmovém obrazu reprodukovaném pomocí 35 mm

Více zde »
Externí
famu

doc. Ondřej Nekvasil

ondrej.nekvasil@gmail.com Filmový architekt, kostýmní výtvarník, pedagog Na katedře kamery přednáší Ondřej Nekvasil úvod do oboru filmové scénografie pro studenty magisterského studia a pro studenty anglického

Více zde »
Externí
famu

Adam Pluskal

adam.pluskal.work@gmail.com lighting artist, 3D generalist, animator   Adam Pluskal se při výuce na katedře kamery zaměřuje na digitální modelování a animaci. Adam po dokončení gymnázia

Více zde »
Externí
famu

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

ilona.koranova@famu.cz Překladatelka, pedagožka Na FAMU působí Ilona Starý Kořánová od roku 2004 a vede kurzy češtiny pro zahraniční studenty filmu a fotografie. Absolventi třísemestrálního studia

Více zde »
Externí
Bc. Petra Kobyláková

Peter Kos, MA

Course Title Looking at Art — An Exploration of the Formal and Thematic Developments in Western Painting from Late Antiquity to Present Day, více informací

Více zde »
Externí
Bc. Petra Kobyláková

MgA. Tomáš Šťastný

MgA. Tomáš Šťastný A.Č.K +420 739465408 tomasstastny.co   Tomáš Šťastný se zajímá o kameru od dětství. Studoval na Filmové a televizní fakultě akademie múzických umění

Více zde »