skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz

Seznamte se s inspirativním sborem našich pedagogů, který tvoří interní zaměstnanci a externí spolupracovníci.

Autor fotografií: Martin Čech

prof. Mgr. Jaroslav Brabec

prof. Mgr. Jaroslav Brabec

Interní
Na katedře kamery vede Jaroslav Brabec řadu seminářů a cvičení. Přednáší současné trendy obrazové stylizace, barevnou kinematografii i barevnou etudu se zaměřením na teoretickou a praktickou schopnost ovládat barevnost filmového obrazu.
Více zde
Mgr. & MgA. Martin Čech

Mgr. & MgA. Martin Čech

Interní
Okruh pedagogické činnosti Martina Čecha jsou předměty Televizní snímací postupy a Dramatická televizní tvorba, jejichž cíli je teoretická příprava studentů na autorské zvládnutí dramatického televizního díla.
Více zde
MgA. Klaus Fuxjäger

MgA. Klaus Fuxjäger

Interní
Pedagogogické působení Klause Fuxjägera sestává ze seminářů kinematografie a osvětlování 1+2, včetně praktických cvičení.
Více zde
MgA. Vidu Gunaratna

MgA. Vidu Gunaratna

Interní
Doktorand Vidu Gunaratna se jako pedagog FAMU věnuje kolorování. Učí české studenty i studenty anglického programu CINKK.
Více zde
prof. MgA. Marek Jícha

prof. MgA. Marek Jícha

Interní
Na KK FAMU vyučuje Marek Jícha od roku 2003. Přednáší základy filmové řeči z pohledu práce kameramana, digitální zpracování kinematografického obrazu a vede kameramanské oborové semináře v českém i anglickém jazyce.
Více zde
doc. MgA. Kristián Hynek

doc. MgA. Kristián Hynek

Interní
Kristián Hynek zašťiťuje semináře zaměřené na základní znalosti kameramanské problematiky, obrazové estetiky a také semináře specializující se na kameramanskou činnost dokumentu či sportovní tematiky.
Více zde
MgA. Petr Koblovský, Ph.D.

MgA. Petr Koblovský, Ph.D.

Interní
Na FAMU se Petr Koblovský specializuje na kameru v dokumentárním filmu. Studenti si během jeho cvičení osvojí principy základů osvětlování a využívání reálného světla v dokumentárních žánrech či se zaměří na reciprocitu výrazových prostředků.
Více zde
prof. Jiří Macák

prof. Jiří Macák

Interní
Na akademické půdě se Jiří Macák věnuje problematice filmového obrazu a jeho praktické realizace, mimo jiné vede i semináře na rozšíření znalostí nestandardního snímání obrazu.
Více zde
prof. Mgr. Jiří Myslík

prof. Mgr. Jiří Myslík

Interní
Jiří Myslík vyučuje základy kameramanské praxe, obrazové techniky a technologií. Vede praktická cvičení (mezifakultní cvičení – Karlův most, Letopis, Hudebně dramatická etuda) i přednášky a semináře pro ostatní obory FAMU.
Více zde
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.

prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.

Interní
Na katedře kamery přednáší Josef Pecák základy teoretické i praktické filmové exponometrie, teorii fotoprocesu, barevný proces včetně zaměření na historii barevné fotografie, senzitometrii a vede související semináře. Vyučuje také v rámci zahraničních kurzů FI, AP, CIEE, NYU a PFS.
Více zde
prof. MgA. Vladimír Smutný

prof. MgA. Vladimír Smutný

Interní
Na akademické půdě se Vladimír Smutný specializuje na základy tvorby kameramana a různé kameramanské postupy. Zabývá se analýzou kinematografie, přednáší o světelně-tonálních kompozičních postupech v kinematografickém obraze.
Více zde
MgA. Martin Šec

MgA. Martin Šec

Interní
Martin Šec vede seminář osvětlování, jehož cílem je zvládnout základní dovednosti při vytváření světelných konstrukcí v ateliéru i reálu. Dále se zabývá digitální kamerou a digitálním workflow.
Více zde
prof. MgA. Jaromír Šofr

prof. MgA. Jaromír Šofr

Interní
Pedagogická působnost Jaromír Šofra v současné době sestává ze semináře kameramanské tvorby. Zabývá se také světlonatalitou, posluchači si v jeho kurzu osvojí ty nejpodstatnější složky kameramanské erudice a zvládnou tvorbu světlotonálního konceptu audiovizuálního díla.
Více zde
MgA. Josef Špelda

MgA. Josef Špelda

Interní
Dominantním zaměřením Josefa Špeldy je osvětlování. Vede přednášky i cvičení, během kterých se studenti učí základním pravidlům vytváření různých světelných atmosfér v ateliéru, exteriéru i reálu a z toho vyplývajících světelných konstrukcí.
Více zde
doc. Mgr. Antonín Weiser

doc. Mgr. Antonín Weiser

Interní
Akademickou specializací Antonína Weisera jsou klasické i digitální trikové filmové postupy a technologie. Vyučuje praktická cvičení základních a současných vizuálních efektů a vede seminář zaměřený na užívání Photoshopu pro kameramany.
Více zde

MgA. Magdalena Schmittová

Externí
Doménou Magdalény Bartákové je kresebná analýza prostoru. Při výuce se zaměřuje na osvojení základů kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení.
Více zde

Ing. Martin Bernas, CSc.

Externí
Na katedře kamery přednáší předměty, které se zabývající úvodem do teorie a technologie digitálního snímání, zpracování a reprodukce barevného obrazu. Podstatnou část výkladu tvoří hodnocení a porovnání vlastností jednotlivých systémů a metody subjektivního hodnocená i objektivního měření technické kvality reprodukovaného barevného obrazu.
Více zde

Ing. Aleš Boštička

Externí
Aleš Boštička přednáší na katedře kamery FAMU laboratorní zpracování kinematografických filmů, studenty seznamuje s funkcí filmové laboratoře a se související problematikou.
Více zde

Mgr. Petra Dominková, Ph.D.

Externí
Na katedře kamery přednáší Petra Dominková teorii kinematografie, ve které si studenti osvojí myšlení o různých aspektech práce kameramana, jež znají už ze své praxe. Vyučuje také v rámci programu pro zahraniční studenty FAMU International, přednášela též na katedře scenáristiky a dramaturgie a CASu.
Více zde

prof. Michael Gahut

Externí
Na katedře kamery vyučuje v anglickém programu (CINKK) semináře kamerové techniky, které tvoří teoretické i praktické hodiny. Studenti se učí s různými analogovými a digitálními kamerami. Dostávají rovněž teoretický základ práce s kamerou jako nástrojem filmové řeči.
Více zde

Ing. Martin Hřebačka

Externí
Martin Hřebačka vyučuje na katedře kamery seminář Digitální laboratoř, díky kterému studenti získají základní informace o procesu zpracování digitálních obrazových dat a postprodukčním workflow.
Více zde

Mgr. Petr Hojda

Externí
Petr Hojda vede na katedře kamery seminář kameramanské tvorby, jehož cílem je připravit studenty pro profesionální práci kameramana, a přednáší o světelně – tonálních kompozičních postupech v kinematografickém obraze.
Více zde

Jakub Ježek, BA

Externí
Na akademické půdě se Jakub Ježek zaměřuje na výuku metod využitelných pro digitální zpracování obrazového materiálu a plánování natáčení trikového filmu s využitím virtuálních nástrojů. Specializuje se na kameramany a režiséry.
Více zde

Mgr. & MgA. Roman Kašparovský, Ph.D.

Externí
Na akademické půdě se Roman Kašparovský zaměřuje na způsoby a trendy obrazové narace současné světové filmové a televizní tvorby v návaznosti na osobnosti kinematografie, především kameramany a režiséry.
Více zde

akad. arch. Jindřich Kočí

Externí
Na KK FAMU vede Jindřich Kočí semináře filmové a televizní scénografie, ve kterých posluchače seznamuje se základními principy práce scénografa, problematikou exteriérové skladby i s historií a vývojem filmové scénografie.
Více zde

MgA. Petra Lebdušková

Externí
Na katedře kamery Petra Lebdušková koordinuje scénickou a kostýmní výuku pro studenty magisterských programů. Studenty připravuje na cvičení a projekty v oblasti scénické a kostýmní výpravy.
Více zde

MgA. Diviš Marek

Externí
Na katedře kamery vede Marek Diviš semináře Kameramanské oborové projekce, ve kterých získávají posluchači znalosti o filmovém obrazu reprodukovaném pomocí 35 mm filmových kopií, a semináře Dramatické filmové tvorby.
Více zde

doc. Ondřej Nekvasil

Externí
Na katedře kamery přednáší Ondřej Nekvasil úvod do oboru filmové scénografie pro studenty magisterského studia a pro studenty anglického programu.
Více zde

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Externí
Na FAMU působí Ilona Starý Kořánová od roku 2004 a vede kurzy češtiny pro zahraniční studenty filmu a fotografie. Absolventi třísemestrálního studia dosáhnou aktivní úrovně A2 a pasivní úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce.
Více zde

MgA. Tomáš Sysel

Interní
Tomáš Sysel se narodil v roce 1975. Titul MgA. získal na katedře kamery FAMU v roce 2002. Jako kameraman se věnuje nejen filmovým, ale i reklamním projektům. V kameramanské práci vše podřizuje literární předloze a spolupráci s režisérem, se kterým vytvářím vizuální a dramatickou podobu příběhu.
Více zde
Back To Top