Obecné info

Obecné informace k přijímacímu řízení do bakalářských programů:

https://www.famu.cz/cs/uchazeci/bakalarske-studijni-programy/

Obecné informace k přijímacímu řízení do magisterských programů:

https://www.famu.cz/media/KK_NAVAZUJ%C3%8DC%C3%8D_MAGISTERSK%C3%89_STUDIUM_iUEI7Fj.pdf