(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

FAMU

FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AMU V PRAZE

KATEDRA KAMERY

Katedra kamery

Katedra kamery je součástí Filmové a televizní fakulty AMU. Schéma organizační struktury si můžete prohlédnout zde. Jako jedna ze tří prvních kateder FAMU patřila katedra kamery v kontextu školy vždy k těm nejnáročnějším a profesionální standard jejích absolventů byl vždy tradičně vysoký. Působili zde významní pedagogové a tvůrci filmového obrazu (Karel Degl, Karel Plicka, Jan Stallich, Václav Hanuš, Jaroslav Tuzar, Jaroslav Kučera a mnozí další). Mezi současné pedagogické osobnosti oboru katedry patří přední odborníci a vysokoškolsky vzdělaní profesionálové, kteří za vynikající umělecké výsledky získali četná domácí i mezinárodní ocenění. Vedoucím katedry je od roku 2016 profesor Jaroslav Brabec.

Katedra kamery poskytuje teoretickou i praktickou průpravou nejvyšší kvalifikaci pro funkci hlavního kameramana ve filmu i v televizi. Odborná výuka umělecká, technická i technologická je doplněna všeobecně humanitním a estetickým vzděláním. Studium směřuje vyváženě k nabývání profesních vědomostí a dovedností, k jejichž prohlubování je zaměřena realizace oborových a společných mezioborových praktických cvičení.

Obecná charakteristika oboru

Studium oboru kamera sestává ze tříletého stupně bakalářského a následného dvouletého výběrového stupně magisterského. Absolventi opouštějí školu teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalifikovaný výkon profese i obohaceni o znalosti v souvisejících oblastech všeobecně kulturních. Studium na katedře kamery směřuje především k rozvoji koncepční kameramanské tvorby studenta, která je výsledkem tvůrčího záměru a stojí na základech znalosti a uplatnění zákonitostí vztahů mezi technickými parametry filmového obrazu a následnou emocionální odezvou diváka. Vedle obrazové tvorby cílené k formám dramatickým slouží kameramanská erudice poskytovaná touto katedrou FAMU všem kinematografickým žánrům. Studium probíhá pouze v prezenční formě a v českém jazyce. Zahraničním studentům je určen program CINKK.