skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz

Následující podmínky se týkají pouze těch uchazečů, kteří mají bakalářský titul z oboru kamera na FAMU. Termín pro odevzdání přihlášek na akademický rok 2019/2020 je 24.6.2019. Administrativní poplatek za podání přihlášky činí 654 Kč.

Požadavky na přijetí:

  1. Předpokladem přijetí uchazeče je aktivní používání teoretických znalostí, poskytovaných bakalářským studiem na katedře kamery FAMU nebo srovnatelným vzděláním
  2. Uchazeč dále předkládá Projekt magisterského studia, kterým prokáže promyšlený a zodpovědný přístup k realizaci magisterského studia
  3. Soubor předepsaných praktických prací ve stanovených parametrech
  4. Úspěšné složení přijímací ústní zkoušky
Back To Top