(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

Kabinet obrazové techniky

Součástí katedry kamery je Kabinet obrazové techniky (KOT), jehož hlavní činností je zajišťování výuky předmětů zaměřených na teorii a praxi týkající se techniky a technologií filmu, televize a digitální kinematografie. Oblast výuky pokrývá širokou škálu předmětů z oblasti teorie fotoprocesu, exponometrie, optiky, laboratorního zpracování filmů, trikové techniky, kolorimetrie, digitální techniky. Přednášky jsou doplněny systémem praktických cvičení, která se většinou realizují v laboratoři kabinetu. KOT pravidelně odbornými konzultacemi a měřeními pomáhá řešit technické problémy při realizaci praktických cvičení studentů.

Vybavení kabinetu umožňuje realizovat fotometrická měření na optické lavici pomocí světelných normálů – ověření a kalibrace fotometrických přístrojů (luxmetr, expozimetr, jasoměr), dále denzitometrická měření a vyhodnocení senzitometrických testů. Kabinet je vybaven laboratorním spektrofotometrem, který slouží ke kalibraci filmové i digitální projekce a měření světelných zdrojů.

Neméně významný je odborný konzultační a poradenský servis poskytovaný tvůrčím i technickým pracovníkům v oblasti fotometrie, senzitometrie, kolorimetrie, osvětlovací techniky, snímací techniky a postprodukčních kinematografických technologií.