(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

Státní závěrečné zkoušky

Termíny k přihlášení ke státnicím, deadline na odevzdání prací a termín státní zkoušky naleznete v harmonogramu akademického roku.

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z filmové a televizní techniky zde.

Požadavky pro úspěšné absolvování bakalářského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:

A) Umělecký soubor bakalářský – obsahuje cvičení: 

  1. Sen / nelze nahradit
  2. Letopis / nelze nahradit
  3. Anticorro / digitální kombinovaná kopie /nelze nahradit
  4. Společné cvičení s KR nebo KDT / „druhácký“ film s KR, nebo „ateliérovka“ KR, případně  dokument s KDT / minim. 15 min

B) Filmová a televizní technika a technologie

C) Teorie kameramanské tvorby

Po úspěšném absolvování SZZ bude studentovi udělen titul BcA.

Požadavky pro úspěšné absolvování magisterského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:

A) Umělecký soubor magisterský – skládá se z těchto cvičení:

  1. Bakalářský film s KR, KDT, KAT/ lze nahradit po konzultaci s vedením KK
  2. Barevná etuda / nelze nahradit
  3. Společné cvičení s KDT, KR, KAT nebo CDM/  podle vlastního výběru  a od 3. ročníku výš

B) Teorie kameramanské tvorby

C) Televizní a filmová technika a technologie

Po úspěšném absolvování SZZ bude studentovi udělen titul MgA.