skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz

Termíny k přihlášení ke státnicím, deadline na odevzdání prací a termín státní zkoušky naleznete v harmonogramu akademického roku.

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce zde.

Požadavky pro úspěšné absolvování bakalářského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:

A) Umělecký soubor

B) Filmová a televizní technika

C) Filmová technika a technologie

D) Teorie kameramanské tvorby

Po úspěšném absolvování SZZ bude studentovi udělen titul BcA.

Požadavky pro úspěšné absolvování magisterského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:

A) Umělecký soubor

B) Teorie kameramanské tvorby

C) Televizní technika a technologie

D) Filmová technika a technologie

Po úspěšném absolvování SZZ bude studentovi udělen titul MgA.

Back To Top