(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

MgA. studium pro absolventy

Následující podmínky se týkají pouze těch uchazečů, kteří nemají bakalářský titul z oboru kamera na FAMU. Termín pro odevzdání přihlášek na akademický rok 2023/2024 je 24.6.2024. Administrativní poplatek za podání přihlášky činí 931 Kč.

Obecné podmínky přijímacího řízení naleznete na www.famu.cz/cs/uchazeci/magisterske-studijni-programy/

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia. Předpoklady ke studiu navazujícího magisterského programu oboru kamera odpovídají profilu absolventa bakalářského studia oboru kamera na FAMU, a to jak pokud jde o teoretické znalosti, tak pokud jde o talentové předpoklady a o odborné praktické schopnosti.

Praktické odborné schopnosti a talentové předpoklady uchazeč dokládá předložením níže uvedeného souboru prací:

Praktické odborné schopnosti a talentové předpoklady uchazeč dokládá předložením níže uvedeného souboru prací:

A) „Metro“ – prokazující zvládnutí problematiky natáčení v reálu, který kombinuje denní exteriér a interiér formou průhledů bez použití dosvětlování. Orientační stopáž 5min.

B) „Sen“ – prokazující schopnost koncepčního kameramanského zvládnutí příběhu formálně evokujícího fikci – na barevné negativní surovině. Orientační stopáž 5min.

C) „Anticorro“ – samostatně realizovaný příběh v ateliérové dekoraci, jehož obrazová forma obsahuje především mimořádné světelné atmosféry mimodenní, včetně zvládnutí světelných změn použitím ateliérové osvětlovací techniky k napodobení účinku světelných zdrojů reálných a zvládnutí speciálních světelných efektů (světlo baterky apod.). Černobílý film – obraz. Orientační stopáž 5min.

D) „Člověk – portrét“ – obrazová charakteristika lidského obličeje konkrétní osoby, prostředí a předmětů, které se vážou na vybranou lokaci v exteriéru i interiéru. Jde o obrazovou studii bez kontaktního zvuku. Orientační stopáž 7min.

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka. Pro cizince je určen obor CINKK.