(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

Studijní řád a zkušební řád AMU

Součástí předpisů AMU, se kterými se student musí seznámit, je i Studijní a zkušební řád. Obsahuje důležité informace o organizaci studia, klasifikaci či státních závěrečných zkouškách.

VNITŘNÍ PŘEDPISY AMU:
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrni-predpisy/

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD:

https://www.famucinematographydpt.com/wp-content/uploads/2019/09/g-STUDIJNÍ-A-ZKUŠEBNÍ-ŘÁD-AKADEMIE-MÚZICKÝCH-UMĚNÍ-V-PRAZE-ze-dne-3.-července-2019.pdf