Úřední deska – povinné sledovat

21.10.2021

Vážení studenti Katedry kamery,

 
včera, 20.10. se na KK konala Valná hromada, jíž jste někteří byli osobně přítomni. Kromě pedagogů katedry se setkání účastnili i zástupci Studia FAMU.
V diskusi, která byla velmi přínosná, se objevilo ale několik závažných problémů, které se týkají vztahu studentů Katedry kamery směrem k technice, která je v majetku FAMU. 
Vzhledem k tomu, že profese kameramana je nejen o talentu, ale i o odpovědnosti ke svěřenému zařízení, kamerám, světlům a všemu ostatnímu, co tvůrci obrazové složky musí ovládat a za co musí ručit, upravuji, spíš ale navracím do řádu to, co je v poslední době ignorováno a nebo zlehčeno.
 
Vážení studenti, vnímejte těchto pět  bodů jako obranu proti možným problémům a nikoliv jako něco, co vás omezuje nebo diskriminuje oproti ostatním členům štábu.
 
1. techniku – kamery, světla, pohybovou techniku a případně další doplňky ze Studia FAMU bude vyzvedávat /fasovat/ a vracet pouze kameraman nebo jím pověřený asistent, ale výhradně student Katedry kamery. Nikoliv asistent z jiné školy, produkční, člen jiné katedry a podobně. Nikomu, kdo není z KK /CIN KK/, nebude technika vydána. Kameraman si zkontroluje stav techniky, pozdější „reklamace“ nebudou brány v potaz.
 
2. hlavní kameraman je odpovědný za práci asistentů. Asistenti jsou podřízeni hlavnímu kameramanovi a to i v zacházení s technikou. Případně vzniklá škoda bude v případě nejasnosti vymáhána na hlavním kameramanovi.
 
3. pokud bude mít vedoucí kamerového oddělení pochybnost o profesně správném zacházení s technikou, je oprávněn tuto záležitost na místě prověřit, např. zakládání kazety do filmové kamery, sestavit kameru s vypůjčeným přídavným zařízením a pod. Pokud nebude „zkouška“ splněna pozitivně, technika nebude vydána, ani kdyby bylo natáčení zrušeno. 
 
4. rezervace techniky bude možná až po podepsání Výrobního listu vedoucím pedagogem KK, bez tohoto dokumentu nelze techniku blokovat.
 
5. kamerová technika je sestavena do setů, jejichž pozměňování a případné vypůjčování některých segmentů není možné a nebo naprosto výjimečně a se souhlasem Studia FAMU a vedoucího pedagoga cvičení. Pamatujete na to, že vámi vypůjčené zařízení bude nasazeno vašim kolegům a tak jakékoliv závady a pochybnosti o stavu techniky ihned nahlaste k nápravě
 
prof. Jaroslav Brabec

 

20.5.2021

Vážení studenti,

seznamte se prosím s harmonogramem státních závěrečných zkoušek a klauzurních projekcí v tomto akademickém roce. 

7.4.2021

Vážení studenti,

prostudujte si prosím informace o vedení jednotlivých cvičení ze strany pedagogů KK. 

PŘEHLED CVIČENÍ – VEDENÍ ZA KK    
     
SPOLEČNÉ CVIČENÍ S KR    
Název cvičení podle BKRočník režieRočník kameryvedení za KK 
Velká hraná etudaI. ročník II. ročník  prof. Marek Jícha 
VideodokumentII. ročník III. ročník chybí pedagog KK  
Hraný filmII. ročník III. ročník prof. Jaroslav Brabec 
Bakalářský filmIII. ročník I. /II. ročník mgprof. Vladimír Smutný 
Ateliérové cvičeníIII. ročník I. ročník mgMgr. Martin Šec 
Krátký filmI. ročník mgII. ročník mg prof. Jaroslav Brabec 
Absolventský filmI. /II. ročník mg I. /II. ročník mgstudent KK má možnost volby vedoucího pedagoga – schvaluje vedoucí KK 
     
SPOLEČNÉ CVIČENÍ S KDT    
Název cvičení podle BKRočník dokumentuRočník kameryvedení za KK 
Autorská reportážI. ročníkII. ročníkMgA. Petr Koblovský, PhD. 
TV experimentII. ročníkII. ročník CINKKMgr. Michal Baumbruck 
Autorský portrétII. ročníkIII. ročníkMgr. Michal Baumbruck 
Bakalářský filmIII. ročníkI./II. ročník mgMgr. Martin Čech 
Filmová báseňI. ročník mgI./II. ročník mgMgr. Martin Čech 
Absolventský filmII. ročník mgI./II. ročník mgmožnost volby – Mgr. Baumbruck, Mgr. Čech, MgA. Koblovský 
V případě, že student KDT nevyužije kameramana KK, je mu přidělen konzultant za KK Mgr. Baumbruck – nevyužití studenta KK musí být schváleno vedoucími KDT a KK 
     
Mimořádné cvičení – vedení za KK určuje po dohodě vedoucí KK   
     

Vážení studenti,

v návaznosti na změny zapříčiněné celkovou situací kolem nového koronaviru si pečlivě prostudujte dokument s instrukcemi k ukončení akademického roku.

 

Zásady pro spolupráci studentů katedry kamery a realizačních KR, KDT, KAT, CDM.

 

  1. Studenti katedry kamery spolupracují na společných cvičeních se studenty katedry režie o ročník níž
  2. Spolupráce v magisterském stupni je volná a nepodléhá ročníkovému odstupu
  3. Realizace přechodových cvičení z bc. do mg. např. „ateliérovka“ je spoluprací ročníkového odstupu a realizují jí studenti, kteří jsou přijati do 1. r. magistra KK se studenty 3. r. KR
  4. Účast kameramanů, kteří již absolvovali a FAMU opustili, na absolventských filmech KR, KDT, KAT, CDM je přípustná pouze v případě, že je prokazatelné, že na přípravě filmu se zásadním způsobem podíleli a odklad filmu byl zapříčiněn vnějšími okolnostmi nebo již v rámci řádného studia film roztočili. Toto natáčení podléhá schválení KK a Studia FAMU.
  5. Všechny spolupráce kameramanů „českých“ i CIN KK na společných filmech – KR, KDT, KAT a CDM apod. musí být oznámeny na KK včas a před započetím spolupráce. Právě tak, jako jakékoliv žádosti o výjimky.

 

Vážení studenti,

v zájmu korektního plnění vašich studijních povinností je nutné, abyste včas a pozorně sledovali systém KOS a dbali termínů i poznámek, které se vztahují k vašemu studijnímu režimu. Pokud máte o čemkoliv pochybnosti, obraťte se na vedoucího pedagoga nebo vedoucího KK. Informace ze Studia FAMU jsou důležité, ale v některých případech nemusí zohledňovat striktnost dodržování systému KOS, jak je pro vás určující.

prof. Jaroslav Brabec

vedoucí KK

 

Výnosy rektora a děkana:

httpss://www.famu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-dekana-rektora/

Režimy studia:
https://www.famucinematographydpt.com/wp-content/uploads/2019/03/Mody_cz.pdf

Sdělení vedoucího katedry č. 3: