skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz

Vážení studenti,

v návaznosti na změny zapříčiněné celkovou situací kolem nového koronaviru si pečlivě prostudujte dokument s instrukcemi k ukončení akademického roku.

 

Zásady pro spolupráci studentů katedry kamery a realizačních KR, KDT, KAT, CDM.

 

  1. Studenti katedry kamery spolupracují na společných cvičeních se studenty katedry režie o ročník níž
  2. Spolupráce v magisterském stupni je volná a nepodléhá ročníkovému odstupu
  3. Realizace přechodových cvičení z bc. do mg. např. „ateliérovka“ je spoluprací ročníkového odstupu a realizují jí studenti, kteří jsou přijati do 1. r. magistra KK se studenty 3. r. KR
  4. Účast kameramanů, kteří již absolvovali a FAMU opustili, na absolventských filmech KR, KDT, KAT, CDM je přípustná pouze v případě, že je prokazatelné, že na přípravě filmu se zásadním způsobem podíleli a odklad filmu byl zapříčiněn vnějšími okolnostmi nebo již v rámci řádného studia film roztočili. Toto natáčení podléhá schválení KK a Studia FAMU.
  5. Všechny spolupráce kameramanů „českých“ i CIN KK na společných filmech – KR, KDT, KAT a CDM apod. musí být oznámeny na KK včas a před započetím spolupráce. Právě tak, jako jakékoliv žádosti o výjimky.

 

Vážení studenti,

v zájmu korektního plnění vašich studijních povinností je nutné, abyste včas a pozorně sledovali systém KOS a dbali termínů i poznámek, které se vztahují k vašemu studijnímu režimu. Pokud máte o čemkoliv pochybnosti, obraťte se na vedoucího pedagoga nebo vedoucího KK. Informace ze Studia FAMU jsou důležité, ale v některých případech nemusí zohledňovat striktnost dodržování systému KOS, jak je pro vás určující.

prof. Jaroslav Brabec

vedoucí KK

 

Výnosy rektora a děkana:

httpss://www.famu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-dekana-rektora/

Režimy studia:
https://www.famucinematographydpt.com/wp-content/uploads/2019/03/Mody_cz.pdf

Sdělení vedoucího katedry č. 3:

 

 

Back To Top