skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz
Soutěž Pro Studenty

Soutěž pro studenty

AMU vyhlásila pro všechny studenty Vnitřní soutěž pro mezifakultní projekty s datem uzávěrky 17.1.

Více informací naleznete na https://www.famu.cz/cs/veda-a-vyzkum/institucionalni-programy/vnitrni-soutez-amu/vnitrni-soutez-2020/vnitrni-soutez-2020_1-okruh/

Pro studenty magisterského (případně doktorandského) studia pak bylo vyhlášeno 2. kolo vědecko-výzkumné Studentské grantové soutěže – uzávěrka 27.1. 

Více informací je k dispozici na https://www.famu.cz/cs/veda-a-vyzkum/grantove-souteze-v-cr/studentska-grantova-soutez-sgs/sgs-2020/

Back To Top