skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz
Upozornění Pro Studenty

Upozornění pro studenty

Vážení studenti,

v zájmu korektního plnění vašich studijních povinností je nutné, abyste včas a pozorně sledovali systém KOS a dbali termínů i poznámek, které se vztahují k vašemu studijnímu režimu. Pokud máte o čemkoliv pochybnosti, obraťte se na vedoucího pedagoga nebo vedoucího KK. Informace ze Studia FAMU jsou důležité, ale v některých případech nemusí zohledňovat striktnost dodržování systému KOS, jak je pro vás určující.

prof. Jaroslav Brabec

vedoucí KK

Back To Top