(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

Výnos děkana č. 2 /2020, který stanovuje provoz Filmové a televizní fakulty AMU po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronavirové infekce

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Doporučení rektora AMU k situaci se šířením koronaviru se do odvolání, není-li níže stanoveno jinak, vyhlašují tato opatření:

1) Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka v budovách AMU (Lažanský palác, Studio FAMU, Tržiště, Beroun, Poněšice…). Studentům/kám a studujícím nebude umožněn vstup do zmíněných budov.

2) Pedagogové předmětů realizovaných kontaktní výukou (přednášky, semináře, dílny, konzultace apod.) nejpozději do 12. 3. 2020 stanoví podle toho, nakolik to forma a obsah předmětu umožňuje, vhodný náhradní způsob výuky (například: samostudium zadané literatury, diskuse a konzultace on-line, vypracování písemné práce) a studentům/kám svých předmětů o něm poskytnou on-line potřebné informace. Plán náhradního způsobu výuky bude rozvržen do 3. 4. 2020. V případě potřeby bude před uplynutím tohoto termínu aktualizován. Celkový rozsah náhradní výuky stanoví vedoucí katedry, který/á s pedagogy/žkami koordinuje její uskutečňování.

3) Přípravy všech cvičení budou probíhat distanční formou prostřednictvím online komunikace podle harmonogramu.

4) Plánované realizační porady proběhnou podle plánu distanční formou schválením podkladů vedoucími pedagogy/žkami online.

5) Jiná klasifikovaná a mimořádná cvičení nebudou zařazena do výrobního plánu.

6) Vyhlášená výzva k podávání žádostí do jarního kola Vnitřní soutěže FAMU okruh 3.1. Audiovize se pozastavuje do odvolání.

7)  Studenti/ky jsou povinni/y plnit výuku náhradním způsobem podle pokynů pedagogů/žek a sledovat aktuální informace od vedení FAMU a kateder (tzn. minimálně jednou denně zkontrolovat AMU e-mail).

Opatření při výrobě praktických cvičení ve Studiu FAMU s platností od 11. 3. 2020:

1) Výroba praktických cvičení se pozastavuje, probíhající natáčení bude ukončeno nejpozději ve čtvrtek 12. 3. 2020 tak, aby všechny štáby mohly vrátit techniku do Studia FAMU a dodavatelům do pátku 13. 3. 2020. Všechna cvičení plánovaná do realizace v březnu a dubnu budou se vší pravděpodobností přesunuta, či zrušena.

2) Postprodukční pracoviště, ateliéry, učebny a kavárna Studia FAMU jsou od 11. 3. 2020 uzavřeny.

3) Výdejní oddělení a provoz Studia FAMU bude v plném provozu do pátku 13. 3. 2020.

4) Pro veškerou komunikaci se zaměstnanci Studia FAMU využívejte telefonické a e-mailové kontakty uvedené na webových stránkách FAMU.

 

Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

Další aktuality

Gratulujeme Asmi Chandola

Film TRUST GAME byl vybrán do soutěže významného kameramanského festivalu Camerimage Festival 2022 Máme radost, že kameru dělala studentka naší Katedry Katedra Kamery – Cinematography