ilona.koranova@famu.cz

Překladatelka, pedagožka

Na FAMU působí Ilona Starý Kořánová od roku 2004 a vede kurzy češtiny pro zahraniční studenty filmu a fotografie. Absolventi třísemestrálního studia dosáhnou aktivní úrovně A2 a pasivní úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce.

Ilona Starý Kořánová vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Karlově. V letech 1994 až 2010 se zabývala především překlady a titulkováním filmů. Nyní se profesně věnuje lingvistice (zejména korpusové) a metodice výuky češtiny jako cizího jazyka. Přednáší pro Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka a je členkou International Association of Teachers of Czech.

 

Publikační činnost (výběr):

Učebnice

2016 – Film Czech – učebnice češtiny pro studenty filmu a fotografie, úroveň A1/A2 (2. rozšířené vydání, Praha, NAMU)
2016 – Film Czech – zvuková nahrávka k učebnici
2012 – Česká čítanka – učebnice češtiny pro úroveň A2/B1 (Praha, Akropolis)
2012 – Česká čítanka – zvuková nahrávka k učebnici
2002 – Interaktivní čeština – pracovní sešit a e-learningový kurz v prostředí Moodle (spolu s prof. Neilem Bermelem z Univerzity v Sheffieldu), úroveň B1 až B2, (Praha, Karolinum)

 

Odborné články

Kořánová, I.: Máte problém se soustředit? In: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V. (eds.) Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Ústav českého národního korpusu, 2014, s. 231-241.
Kořánová, I.: K metodice výuky českého vidu. In: Čeština jako cizí jazyk VII. Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Hasil, Jiří – Hrdlička, Milan (eds.). Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Euroslavica, 2014, s. 141-149.
Kořánová, I.: Vyjadřování přechodu mezi dvěma stavy v češtině s ohledem na výuku cizinců. Sali, 1, 2014, s. 83-91.
Kořánová, I.: Vidová charakteristika deverbativních adjektiv pasivních. Usta ad Albim, 12, 2012, s. 105-115.
Kořánová I., Bermel N.: From Adverb to Verb: Aspectual Choice in the Teaching of Czech as a Foreign Language. In: Between Texts, Languages, and Cultures, eds. C. Cravens, M.U. Fidler, S.C. Kresin. Bloomington, Slavica Publishers, Indiana University, 2008. 53-70.

Zahraniční stáže:

2001–2003 UCLA – Slavic department, Los Angeles, USA, výuka a výzkum (18 měsíců)

2003–současnost – Sheffield University, VB, výuka, výzkum: bilaterální spolupráce (týdenní stáže)

2013 – Santiago de Compostela University, Španělsko (týdenní stáž)

2016 – Tokyo University of Foreign Studies, Japonsko (dvoutýdenní stáž)