(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

Course Title
Looking at Art — An Exploration of the Formal and Thematic Developments in Western Painting from Late Antiquity to Present Day, více informací o mém kurzu najdete v anglické sekci

pk913@york.ac.uk

+420 602 321 829

KVALIFIKACE
 Doktorand, Dějiny umění, University of York
 MA, Dějiny umění (summa cum laude), Lindenwood University
 Lektor, Dějiny umění, Filmová a Televizní Fakulta AMU (FAMU)
 12 let výuky kompozice a gramatiky jako třídní učitel angličtiny na střední škole ve Spojených státech
 12 let výuky výtvarné výchovy a dějin umění jako třídní učitel umění na střední škole ve Spojených státech
 4 roky provádění návštěvníků jako docent muzea v oddělení grafiky, Fine Arts Museums of San Francisco
 2 roky redaktorské práce jako člen řídícího výboru dobrovolníků muzea, Fine Arts Museums of San Francisco
 1 rok doučovaní kompozice jako asistent na katedře angličtiny na univerzitě v USA
 1 rok přípravy článků graduálních a postgraduálních studentů na anonymní peer-review jako redaktor publikace dějin umění Aspectus na University of York, UK
 Aktivní člen ICOMu US
 Rodilý mluvčí angličtiny a češtiny

VZDĚLÁNÍ
PhD, Dějiny umění, University of York, očekávaný termín obhajoby Duben 2024
Téma výzkumu: Genderová hra v mytologických obrazech Bartholomea Sprangera
Mentor: Dr. Jeanne Nuechterlein, PhD

MA, Dějiny umění, Lindenwood University (summa cum laude), Srpen 2020
Diplomová práce: Art as Alchemy: The Meaning of Bartholomeus Spranger’s Hermaphroditus and the Nymph Salmacis and Scylla and Glaucus https://digitalcommons.lindenwood.edu/theses/18/
Mentor: Dr. James Hutson, PhD

Single Subject Teaching Credential (CLAD certified), Umění a výtvarná výchova, California
State University, Hayward (East Bay), Červen 2001

Single Subject Teaching Credential (CLAD certified), Angličtina, California State University,
Hayward (East Bay), Červen 2001

BA, Angličtina, California State University, Hayward (East Bay), Červen 1995

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
 Evropské umění od pozdní antiky po baroko
 Performativní aspekty umění všech epoch
 Umění a antropologie
 Dějiny uměleckých praxí

ZAMĚSTNÁNÍ
Lektor, Dějiny umění, Filmová a Televizni Fakulta AMU (FAMU), Praha, Česká republika, Září
2022- současnost
 Vytvoření kurzu pro studenty katedry kamery soustředěný na kompozici a formální
analýzu obrazů
 Udržování cloudu a video kanálu pro přístup studentů k třídním materiálům včetně
originálních komentovaných PowerPoint prezentací
 Výuka studentů v navrhování a v kompozici diplomových prací
Redaktor, Aspectus (publikace katedry dějin umění University of York), University of York, Září
2021-současnost
 Úprava návrhů, abstraktů a akademických článků z hlediska gramatiky, dikce, tónu, hlasu
a přesnosti
 Dohled nad formátováním článku v souladu s formátem Chicago Maual of Style a
formátem ročníku Aspectus
 Udržování komunikací mezi recenzenty a autory článků ohledně termínů a veškerých
otázek

Třídní učitel, humanitní věda, angličtina, výtvarná výchova, multikulturní umění, a
multimédia, James Logan High School, Union City, CA, Září 1999-Srpen 2011
 Vytváření lekcí v humanitních vědách, výtvarné výchově, multimédiích, multikulturním
umění a třech ročníků angličtiny
 Vedení třídy 40+ studentů různých stylů učení a rozlišných úrovní akademického a
duševního vývoje
 Plánování, iniciování a řízení třídních diskuzí
 Definování cílu výuky ve formě přehledných a srozumitelných rubrik
 Spolupráce s učiteli různých předmětů na tvorbě mezipředmětových lekcích
 Vytváření a dohlížení na doučovací program
RSP učitel, dejiny, angličtina, výtvarná výchova, Royal Sunset Continuation High School,
Hayward, CA, Září 1998-Červen 1999
 Připrava lekcí angličtiny, výtvarné výchovy a dějin

Public Relations Assistant, Daewoo-Avia Corporation, Praha, Česká republika, Říjen 1996-Srpen
1998
 Překládání interních komunikací z češtiny do angličtiny pro nečesky mluvící vedení
 Tlumočení na schůzkách vedoucích oddělení a Daewoo-Avia sponzorovaných akcích
Lektor, Angličtina, Vista Community College (Berkeley City College), Berkeley, CA, Srpen 1995-
Březen 1996
 Vyučování gramatiky a kompozice žáků zapsanými prostřednictvím Extended
Opportunity Programs and Services (EOPS)
 Vytváření studijních pomůcek na výuku kompozice a gramatiky
DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI
 Docent v San Francisco Fine Arts Museums Achenbach Foundation Hoefer Print Study
Room, 2018-2020
 Člen řídícího výboru dobrovolniků muzea Fine Arts Museums of San Francisco, redaktor
měsíčního zpravodaje, 2021–současnost

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
 Rodilý mluvčí angličtiny a češtiny
 Kompetentní mluvčí němčiny a španělštiny