martin.bernas@email.cz

Pedagog

Na katedře kamery přednáší předměty, které se zabývající úvodem do teorie a technologie digitálního snímání, zpracování a reprodukce barevného obrazu. Podstatnou část výkladu tvoří hodnocení a porovnání vlastností jednotlivých systémů a metody subjektivního hodnocená i objektivního měření technické kvality reprodukovaného barevného obrazu.

Martin Bernas se narodil v roce 1955. Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze a v roce 1989 na ní získal titul kandidáta věd. Na stejné fakultě dnes pracuje jako odborný asistent. Vyučuje předměty zaměřené zejména na digitální televizi, multimediální a studiovou techniku.

 

Publikační činnost (výběr):

–  Optimized H.264 Compression of Sign Language Video. Zatloukal, P.-Bernas, M. In:  Multimedia Tools and Applications, 2017, no.76 (15), p.16225-16237. ISSN: 1380-7501 (Print) 1573-7721 (Online).

–  Independent Transmission of Sign Language Interpreter in DVB – Assessment of Image Compression. Zatloukal, P. – Bernas, M.-Dvořák, L.:  In: Seventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2014). Washington: SPIE – The International Society for Optical Engineering, 2015, ISSN 0277-786X. ISBN 9781628415605.

–  Investigation of Regions of Interest for Deaf in Czech Sign Language Content. Švachula, Z.-Bernas, M.-Zatloukal, P.- Klabanová, L. In: International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS). 2013, no. 3, p. 44-49. ISSN 2279-0063.

–  Technické vedení projektu „Betlémská odysea“. Videomapping na Betlémskou kapli k 600.výročí upálení Mistra Jana Husa. Premiéra 5. července 2015. Projekt byl připraven v rámci předmětu Základy studiové techniky pod uměleckým vedením dr. Z. Čechové.